Privacy & Cookies

Privacybeleid Fashionaddict.nl

Fashionaddict.nl  is een netwerk van vrienden. Met je informatie gaat Fashionaddict.nl  om zoals je van je vrienden mag verwachten. Fashionaddict.nl  neemt jouw privacy dan ook zeer serieus en zal zeer zorgvuldig met jouw informatie omgaan. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Fashionaddict.nl  altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Fashionaddict.nl  werkt ook samen met belangenorganisaties en neemt deel aan verschillende initiatieven op het gebied van de bescherming van privacy.

In dit document wordt de Privacy Policy van Fashionaddict.nl  uiteengezet. De bepalingen zijn zowel van toepassing op leden van Fashionaddict.nl  als op niet-leden. Fashionaddict.nl  raadt je daarom aan deze Privacy Policy aandachtig door te nemen.

 1. Wie is Fashionaddict.nl ?

Fashionaddict.nl: KVK nummer: 27272674 te ’s-Gravenhage.

 1. Welke informatie verzamelt en verwerkt Fashionaddict.nl?

Fashionaddict.nl  account

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de diensten die Fashionaddict.nl  aanbiedt, moet je een persoonlijk Fashionaddict.nl  account aanmaken. Wanneer je een dergelijk account creëert, kun je bepaalde informatie over jezelf invullen. Niet alle gegevens moet je verplicht verstrekken, alleen je naam en achternaam, e-mailadres, geboortedatum en gebruikersnaam zijn verplicht. Deze gegevens zijn voldoende om van Fashionaddict.nl  gebruik te kunnen maken. Alleen bij het aanmaken van een zakelijk profiel moet ook een telefoonnummer worden ingevuld en de bedrijfsvorm worden aangegeven.

Als je dat wilt, kun je meer informatie over jezelf aan je profiel toevoegen, zoals bijvoorbeeld een profielfoto, je woonsituatie, je opleiding, interesses en merken. Dit is handig voor andere gebruikers die je profiel bekijken, maar ook voor Fashionaddict.nl  omdat Fashionaddict.nl  op deze manier beter aan je wensen kan worden aangepast.

Tijdens het aanmaken van je Fashionaddict.nl  account kun je aangeven wie jouw account mag zien (Niemand, Vrienden, Vrienden van vrienden, Iedereen of een selectie die je zelf maakt) .

Ook kun je tijdens het aanmaken van je Fashionaddict.nl  account aangeven per e-mail informatie van derden te willen ontvangen.

Automatisch Gegenereerde Informatie

Om de Fashionaddict.nl  site optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de site te beveiligen) heeft Fashionaddict.nl  bepaalde informatie nodig. Fashionaddict.nl verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van Fashionaddict.nl . Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt, account nummer, de pagina’s die je op Fashionaddict.nl  bezoekt en “cookies”.

 1. Cookies

Door gebruik van de diensten van Fashionaddict.nl  kunnen diverse cookies op jouw computer worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van Fashionaddict.nl  kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Het hangt af van welke browser je gebruikt of en hoe je in de instellingen daarvan kan aangeven welke cookies je wel of niet automatisch wil laten opslaan en tot welke cookies toegang mag worden verkregen. Om je daarbij zoveel mogelijk te helpen, geven we hieronder meer informatie over welke cookies door Fashionaddict.nl  worden gebruikt.

Bij het bezoeken van de Fashionaddict.nl  website kunnen eigen Fashionaddict.nl  cookies en cookies van derde partijen worden geplaatst. Eigen cookies zijn gemaakt door of voor Fashionaddict.nl , worden door Fashionaddict.nl  op jouw computer opgeslagen en Fashionaddict.nl  heeft toegang tot die cookies. Dit worden ook wel first party cookies genoemd. Zulke cookies worden door Fashionaddict.nl  bijvoorbeeld gebruikt om je taalinstellingen te onthouden of om te zorgen dat je niet te vaak dezelfde advertentie te zien krijgt.

Cookies van derde partijen zijn gemaakt door derde partijen, worden door derde partijen op jouw computer opgeslagen, en derde partijen hebben toegang tot die cookies. Dit worden ook wel third party cookies genoemd. Het is belangrijk om te weten dat Fashionaddict.nl  geen zeggenschap heeft over en/of kennis heeft van de inhoud en de werking van deze ‘third party cookies‘. Fashionaddict.nl  kan voor deze cookies dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden. Fashionaddict.nl  zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat er op Fashionaddict.nl  alleen advertenties van betrouwbare adverteerders worden geplaatst.

Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van Fashionaddict.nl  geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van Fashionaddict.nl of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) Fashionaddict.nl.

Als je gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat. Houd ook je wachtwoord geheim om te voorkomen dat anderen, zonder jouw toestemming, gebruik maken van jouw Fashionaddict.nl  account.

 1. Voor welke doeleinden zal Fashionaddict.nl  informatie over jou gebruiken?

Gebruik door Fashionaddict.nl 

Fashionaddict.nl  kan de persoonlijke informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om de diensten van Fashionaddict.nl  aan te bieden.

Fashionaddict.nl  gebruikt de informatie over Leden om haar diensten aan te bieden, dus om de Fashionaddict.nl  website te kunnen laten werken en om aanvullende diensten zoals Fashionaddict.nl  Mobile en Fashionaddict.nl  Afrekenen aan te kunnen bieden.

 • Om met jou te communiceren over Fashionaddict.nl  en jou informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Fashionaddict.nl .

Fashionaddict.nl  gebruikt je gegevens bijvoorbeeld om jouw vragen over de website te beantwoorden en je te updaten over Fashionaddict.nl  diensten.

Wij bij Fashionaddict.nl  hebben een hekel aan spam, en gaan er vanuit dat jij dat ook hebt. Fashionaddict.nl  zal je dan ook alleen informatie over diensten van Fashionaddict.nl  toesturen als we denken dat we je daar een plezier mee doen.

Verder ontvang je over verschillende gebeurtenissen notificaties (bijvoorbeeld voor een vriendenverzoek of wanneer een van je vrienden jarig is) en een vriendennieuwsbrief (een 2-wekelijkse e-mail met de nieuwste foto’s, video’s, blogs, advertenties & tips van je vrienden).

 • Om Fashionaddict.nl  aan te passen aan jouw wensen en behoeften.

Fashionaddict.nl  gebruikt de informatie over jou om Fashionaddict.nl  beter op jouw wensen en behoeften af te stemmen. Zo kan informatie over jou bijvoorbeeld worden gebruikt om te zorgen dat je advertenties te zien krijgt die beter bij jou passen. Zo probeert Fashionaddict.nl  te voorkomen dat mannelijke Leden maandverbandreclame zien, en vrouwelijke Leden reclame voor scheermesjes (mannen die toch geïnteresseerd zijn in maandverband kunnen dat aangeven).

Fashionaddict.nl  kan de informatie die jij op de website plaatst gebruiken in welke media dan ook voor marketing- of promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van Fashionaddict.nl  (zie ook artikel 5.2 van de gebruiksvoorwaarden). Fashionaddict.nl  zal jouw informatie zonder jouw toestemming niet gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden van derde partijen.

 • Ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen.

Zoals hierboven is vermeld, valt onder de automatisch gegenereerde informatie ook je IP-adres. Fashionaddict.nl  legt deze adressen vast om te bepalen vanaf welke computers Fashionaddict.nl  wordt bezocht ter beveiliging van hackpogingen. Maar ook als Leden worden lastig gevallen of bij nepprofielen van bestaande personen kunnen we deze gegevens gebruiken om daders te achterhalen. Fashionaddict.nl  gebruikt de automatisch gegenereerde informatie tevens voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken. Derden die voor Fashionaddict.nl  gebruikersstatistieken opstellen en webanalyses uitvoeren kunnen de beschikking krijgen over automatisch gegenereerde informatie, waaronder je IP-adres.

Gebruik door derden

Alleen als je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven, kan Fashionaddict.nl  je een e-mail bericht van een derde sturen zodat je gratis leuke aanbiedingen en kortingen van partners van Fashionaddict.nl  kunt ontvangen.

Fashionaddict.nl  verstrekt voor het overige alleen jouw gegevens aan derden indien zij daartoe op basis van (inter)nationale wetten of regels of rechtspraak verplicht is, Fashionaddict.nl  meent dat dit noodzakelijk is ter verdediging van haar rechten of als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Indien je gebruik maakt van Fashionaddict.nl  Afrekenen krijgt de Rabobank beschikking over je account nummer om betalingen uit te kunnen voeren.

Diensten van derden

Op de website van Fashionaddict.nl  worden ook diensten van derden aangeboden. Als je gebruik maakt van zulke diensten, kan het zijn dat je daarvoor je persoonsgegevens aan een andere partij dan Fashionaddict.nl  moet verstrekken. Dat is bijvoorbeeld het geval met Fashionaddict.nl  Mobile en Fashionaddict.nl  Afrekenen.

Ook kan de Fashionaddict.nl  site hyperlinks (bijvoorbeeld in banners) bevatten waarmee je Fashionaddict.nl  verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Fashionaddict.nl  heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Deze Privacy Policy van Fashionaddict.nl  heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van Fashionaddict.nl  zijn verkregen. Fashionaddict.nl  accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Verder is het zo dat Fashionaddict.nl  derden de mogelijkheid geeft om applicaties te ontwikkelen op basis van de Fashionaddict.nl  API. Dit zijn, kort gezegd, applicaties die gebruik maken van Fashionaddict.nl. Deze applicaties worden gemaakt door derde partijen die niet aan Fashionaddict.nl  gelieerd zijn. Ze worden dus niet door, voor of namens Fashionaddict.nl  gemaakt. Fashionaddict.nl  heeft geen invloed op de werking van deze applicaties of wat er met jouw gegevens gebeurt, als je gebruik maakt van een dergelijke applicatie. Als je een applicatie toestemming geeft voor het gebruik van jouw (persoons)gegevens, valt dit dan ook buiten de verantwoordelijkheid van Fashionaddict.nl

 1. Op welke wijze beschermt Fashionaddict.nl  jouw persoonlijke informatie?

Fashionaddict.nl  neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden wachtwoorden gecodeerd opgeslagen, zodat zelfs op de Fashionaddict.nl redactie niemand er toegang tot heeft.

 1. Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan Fashionaddict.nl  gelieerde ondernemingen en/of Adverteerders in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa. Alle informatie op de website van Fashionaddict.nl  is namelijk opgeslagen op hele krachtige computers (servers). Op dit moment staan deze servers in Nederland. Het is echter mogelijk dat Fashionaddict.nl  in de toekomst de informatie op de website bijvoorbeeld op servers in een ander land zou willen opslaan. Als dat het geval is, zal de informatie op de profielen van Leden dus ook in het buitenland worden opgeslagen. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming dan mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie stem je er hierbij, voor zover nodig, mee in dat jouw (persoons)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa kunnen worden doorgegeven. Mocht Fashionaddict.nl  hier op enig moment toe overgaan, dan zullen leden  hierover altijd eerst worden geïnformeerd.

 1. Kennisneming, wijziging en verwijdering van jouw gegevens

Je kunt je eigen (persoons)gegevens  altijd bekijken en zonodig wijzigen of verwijderen in jouw account.

Als je je profiel van Fashionaddict.nl  wilt verwijderen, dan kan dat. Nadat je je profiel hebt verwijderd, zal Fashionaddict.nl  al jouw persoonsgegevens wissen. Dat betekent dat je profiel dus echt verdwenen is en dat je je profiel ook niet meer terug kunt krijgen als je op een later moment toch weer gebruik wil maken van Fashionaddict.nl . Het kan trouwens zijn dat je persoonsgegevens na verwijdering nog in back-ups voorkomen totdat die back-ups zijn gewist.

 1. Mogen minderjarigen gebruik maken van Fashionaddict.nl ?

In beginsel mag iedereen gebruik maken van Fashionaddict.nl  en kan iedereen een Fashionaddict.nl  account aanmaken. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn. Mocht je nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je een Fashionaddict.nl  account aanmaakt. Door deze Privacy Policy te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om een account aan te maken.

 1. Kan deze Privacy Policy worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat het privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Dat zal dan op deze pagina staan, dus het is handig om hier regelmatig te kijken.

 1. Vragen?

Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als je vragen hebt, aarzel dan niet om hier contact met ons op te nemen.